#Sever 1#Sever 2
Người vợ kế tuổi xuân xanh của chú tôi

Người vợ kế tuổi xuân xanh của chú tôi

Nội dung phim

Hôm ấy người chú tôi mời tôi sang nhà uống rượu và nói rằng chuẩn bị kiếm một người vợ nữa, mình cảm thấy bất ngờ về điều ấy vì vợ chú ấy mới mất mà chú ấy lại làm điều đó có lẽ là không hay lắm nhưng đó là yêu cầu của chú và mình nghĩ là những điều ấy cũng là hay ấy chứ vì con người ta như chim vậy các bạn sống phải có đôi có cặp mà nhỉ, mà nói chung quy lại là sống như vậy nó cũng hay ho lắm luôn ấy chứ nhỉ, mà thực sự một chuyện như vậy cũng chẳng có cái mẹ gì khác nhau ấy luôn ấy chứ nhỉ, thực sự là như vậy ấy luôn

Diễn viên tham gia phim

N/A